Wpłynęło 36 prac z 6 szkół gimnazjalnych nr 6, nr 7, nr 16, nr 20, nr 21, Gimnazjum dla Dorosłych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1, i Rodzinnego Domu Dziecka. 

Skład Jury Konkursowego:

Jolanta Kwiatkowska –Z-ca Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Beata Wykrzykacz – Dyrektor Centrum Opieki nad Rodziną w Gorzowie Wlkp.

Renata Ochwat – dziennikarka, pisarka

Barbara Horyń – pedagog, nauczyciel plastyki

 

 

Wernisaż prac konkursowych 19.10.2015r. godz. 14.00 w Galerii Sztuki „Pod Pocztową Trąbką” w budynku Poczty Polskiej przy ul. Jagiellończyka 4.

 

TRZY RÓWNORZĘDNE NAGRODY

Nazwisko i imię

Szkoła/placówka

Nazwisko opiekuna

Dojlitko Kamil

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Lis Paweł

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

DZIESIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ

Cierpioł Patrycja

Rodzinny Dom Dziecka Gim Nr 4

Beata i Wojciech Winter

Domaredzka Anna

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Juszczak Julia

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Nowicka Aleksandra

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Łuczyk Aleksandra

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Bryłka Julia

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Popławska Alkesandra

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Wołoszyn Maria

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska

Derech Justyna

Gimnazjum Nr 20

Dorota Jabłońska

Stanisławska Natalia

Gimnazjum Nr 21

Aleksandra Karłowska