Program 1

W sposób profesjonalny dostarczył wychowankom wiedzy na temat możliwości rozwoju osobowości, rozwoju fizycznego. 

Podjęte działania były realizowane poprzez cykliczne zajęcia sportowe, turystyczne, kulturalne, ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą objętą opieką  placówki.

Zadanie realizowane było poprzez różne metody pracy wykorzystujące aktywność uczestników.          

W realizacji zadania wykorzystane zostały metody i techniki pracy z przewagą: grupowych, zadaniowych, poznawczych, ekspresyjno – twórczych.

Główne formy to:

 - formy zaspakajające potrzebę akceptacji, wspólnoty,

 - formy zaspakajające potrzebę rywalizacji, sprawdzania się tj: rozgrywki sportowe, biegi, gry zespołowe, turnieje, olimpiady,

 - formy dostarczające przeżyć artystycznych tj: plenery plastyczne, wystawy, spektakle, festiwale, zajęcia plastyczne, techniczne,

 - formy umożliwiające zdobycie wiedzy, poznawania nowych miejsc tj: wycieczki – rowerowe, piesze, kajakowe, samochodowe, rajdy, biwaki, obozy stałe i wędrowne. 

Przeprowadzono:

1. Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne  dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Tematyka zajęć obejmowała m.in.:

 - KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DOSTRZEGANIA DOBRA I ZŁA

  - UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ

  - ZNACZENIE KONTAKTU INTERPERSONALNEGO W CODZIENNYM ŻYCIU ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM

  - ZASPOKOJENIE POTRZEBY AKCEPTACJI

  - WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 

  - POZNANIE SYTUACJI, W KTÓRYCH POWINNIŚMY POWIEDZIEĆ „NIE”

  - NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ODMAWIANIA, NIE POWODUJĄC KONFLIKTU Z RÓWIEŚNIKAMI I OTOCZENIEM

  - UŚWIADOMIENIE WPŁYWU GRUPY NA ZACHOWANIA JEDNOSTKI

  - UWRAŻLIWIENIE NA KONIECZNOŚĆ PRZYJĘCIA POSTAWY ASERTYWNEJ,

  - WZMACNIANIE POSTAWY WIERNOŚCI WOBEC WŁASNYCH WARTOŚCI I IDEAŁÓW

  - UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

2. Przygoda z turystyką, krajoznawstwem.

  - Warsztaty „Bezpieczny wypoczynek”.

  - Wycieczki piesze po województwie lubuskim.

  - Wycieczka rowerowa.

  - Wycieczki samochodowe.

  -  Spływ kajakowy połączony z udziałem w Zlocie pojazdów militarnych - Borne Sulinowo.             

3. Przygoda ze sportem.

Systematyczne treningi rozwijające umiejętności sportowe umożliwiają naszym wychowankom udział w wielu zawodach i turniejach na terenie miasta, województwa i kraju. Dzieci i młodzież bierze udział w corocznych zawodach m.in.:

- Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka województwa lubuskiego,

- Halowe Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w piłce nożnej i koszykówce.

- Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Unihokeju,

- „Bieg Piastów” w Jakuszycach – biegi narciarskie,

- Turniej Tenisa Stołowego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych

- i wielu innych.

4. Przygoda z kulturą i sztuką.

Spotkanie ze sztuką - program skierowany był do wychowanków  oraz dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziennego. 

Wychowankowie odwiedzali:

a) wystawy - malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika komputerowa,

b) galerie,

c) muzea – województwo lubuskie, woj. zachodniopomorskie. 

 „Zabawy ze sztuką” - Zajęcia plastyczne wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą.