Tekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, w skrócie COnDiR.

Główna siedziba ConDiR mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 44

Czym zajmuje się COnDiR?

COnDiR wykonuje różne zadania:

  • zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Puszkina 2 oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i 2 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 A i 42 B.

  • sprawuje opiekę nad mieszkaniami dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem,

  • zajmuje się prowadzeniem Klubu Integracji Międzypokoleniowej, w tym: Kluby Seniora, Klubu Wsparcia Dziecka, Placówki Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Puszkina 1.

 
 
Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wielkopolskim jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 
Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w ConDiR mogą:
Numery telefonów do dyrektora,specjalistów i kierowników placówek ConDiR dostępne są na stronie internetowej:http://centrum-opieki.gorz.pl/kontakt/
Wszystkie informacje o Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną można znaleźć na stronie internetowej:www.centrum-opieki.gorz.pl


Gorzów Wielkopolski: piątek,30 czerwca 2021r.