Placówka ma w swoich zasobach cały szereg pomocy dydaktycznych, plastycznych i zabawowych dostosowanych do potrzeb i poziomu umiejętności dzieci. Kadra specjalistyczna PWD prowadzi warsztaty i szkolenia wspierające dla rodziców podopiecznych.

 

W trakcie zajęć plastycznych dzieci są wprowadzanie w czarodziejski świat kolorów, możliwości wykorzystania małych i dużych powierzchni do rysowania, oraz w tajemnice tworzenia za pomocą różnych technik plastycznych. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych pozwala dzieciom na poznawanie w formie zabawy metod radzenia sobie z własnymi emocjami oraz rozumienia emocji innych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystujemy bazę lokalową placówki i możliwości jakie daje przestrzeń miejska. Uczestniczymy również w licznych wyjazdach plenerowych poza Gorzowem.

 

Podczas pobytu w Placówce Wsparcia Dziennego dzieci mają zapewniony obiad i podwieczorek. Dzięki właściwemu przygotowaniu posiłków dzieci odkrywają nowe smaki a ich rodzice są uczeni prawidłowego żywienia, które jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dzieci. Przebywając w placówce podopieczni mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, budują prawidłowe relacje społeczne i koleżeńskie oraz są wspierane w samorozwoju.

Współpraca rodziców i opiekunów naszych wychowanków z kadrą oraz specjalistami placówki pozwala zachować ciągłości procesów wychowawczych i opiekuńczych.

 

Obejrzyjcie nasze przygody w fotograficznym skrócie!